kunsthandel martins

figuratieve schilderkunst

anno 2018

de romantiek

De romantiek is een stroming binnen de westerse schilderkunst, deel uitmakend van een bredere romantische cultuurbeweging. Haar bloeiperiode kan gedateerd worden tussen het einde van de achttiende eeuw en het midden van de negentiende eeuw. De kenmerken van de romantische schilderkunst waren niet eenduidig en verschilden per land, maar hadden als rode draad de nadruk op de verbeeldingskracht en de subjectieve expressie van de individuele kunstenaar. Vaak werd de werkelijkheid enigszins geïdealiseerd weergegeven. De natuur werd ervaren als "bezield". Landschappen en historische gebeurtenissen waren veelvoorkomende onderwerpen, maar er was ook aandacht voor de donkere kanten van het menselijke bestaan, dromen en extreme ervaringen. Tot de bekendste romantische kunstenaars behoren de Duitser Caspar David Friedrich, de Engelsman John Constable en de Fransman Eugène Delacroix. Hun onderlinge verschillen zijn exemplarisch voor de diversiteit waarin de stroming zich in onderscheiden landen ontwikkelde. De Nederlandse schilderkunst in de eerste helft van de negentiende eeuw staat heden ten dage eveneens te boek als "de tijd van de romantiek", maar vond slechts in beperkte mate aansluiting bij de grote romantische beweging die zich voltrok in Duitsland, Engeland en Frankrijk: geen heroïsche historische taferelen, geen grootse gebergten, geen exotische fantasieën of huiveringwekkende emoties. Niettemin is bij de Nederlandse kunstschilders uit die tijd wel degelijk sprake van een romantische instelling, in de zin dat ze de eigen schoonheidservaring boven een klassiek ideaalbeeld stelden, maar zonder het grootse gebaar. In Europees kader is de Nederlandse romantiek dan ook veel bescheidener, bijna onderhuids, atmosferisch en in zekere zin wel sentimenteel te noemen. Uit de meeste werken sprak een grote sensibiliteit voor de natuur en een sterk gevoel voor de nationale traditie van de marine- en landschapschilderkunst, waarmee meteen het belangrijkste thema is benoemd. De nostalgie overheerste, contemporaine elementen, die bijvoorbeeld herinneren aan de tijd van de opkomende industrie, ontbraken nagenoeg geheel. In dit beeld passen schilders als B.C. Koekkoek, Bart van Hove, Salomon Verveer, Andreas Schelfhout, Johannes Tavenraat, marineschilder Louis Meijer, Wijnand Nuijen en de jonge Johannes Bosboom. Cornelis Springer en Jan Weissenbruch maakten ook naam als stadsschilder. Andere namen in de romantische traditie zijn Jan Willem Pieneman, de enige noemenswaardige Hollandse historieschilder uit de romantiek, Jan Adam Kruseman, die ook aandacht trok als portrettist, en Petrus van Schendel, bekend om zijn nachttaferelen bij kunstlicht. Toch waren er onder de Nederlandse romantische kunstschilders ook diversen die hun ogen over de grens lieten gaan. Net als in de zeventiende eeuw gingen kunstschilders vaak op studiereis naar het buitenland, vaak naar Italië of het Duitse laaggebergte. Ook Parijs was als studiestad in trek. In de jaren 1830 trokken Bosboom en Nuijen naar de Franse hoofdstad om hun horizon te verbreden, in weerwil van de Nederlandse kunstkritiek, die in die tijd fel anti-Frans was. Ze kwamen tot een aantal on-Hollandse werken, die getuigen van meer grandeur en die thans tot de beste werken uit de Nederlandse romantiek worden gerekend. De bekendste Nederlandse kunstschilder uit die periode, Ary Scheffer, werkte ook in Parijs en liet zich aan het einde van zijn leven zelfs tot Fransman naturaliseren. Scheffer werkte weliswaar in de traditie van het neoclassicisme, maar tegelijkertijd drukt zijn werk de typische sentimenteel-romantische boodschap uit, zoals die toen met name in Frankrijk toonaangevend was. Typerend voorbeeld is zijn De gedaantes van Paolo en Francesca aanschouwd door Dante en Vergilius (1835), waarmee hij internationaal aanzien verwierf. Hoewel Nuijen, Bosboom en Scheffer onmiskenbaar invloed hadden op een nieuwe generatie Nederlandse kunstschilders, bleef de schilderkunst in hun vaderland sober, met een sterke realistische inslag. Rond 1850 liep ze naadloos over in de traditie van de Haagse School. 


museaal kunstwerk

johannes joseph Destrée (1827-1888)

te_koop_aangeboden_een_schilderij_van_de_belgische_kunstschilder_johannes_joseph_destree_1827-1888
Destrée, Johannes Joseph (1827-1888) | Romantiek 19e eeuw | Olieverf op doek | Doekmaat: 30 cm. x 50 cm. | "achter de duinen" | Vaste prijs: 9.000,= euro (Met echtheidscertificaat en taxatierapport)

koop nu direct online!  |  vaste prijs: 9.000,= euro


kunstaanbieding:

willem pluijm (1808-1847)

te_koop_aangeboden_een_schilderij_van_de_nederlandse_kunstschilder_willem_pluijm_1808-1847
Willem Pluijm (1808-1847) | Hollandse Romantiek 1e helft 19e eeuw | Olieverf op paneel | Paneelmaat: 45 cm. x 55 cm. | "Romantisch landschap met vissers" | Van 1.000,= euro | Nu te koop voor: 725,= euro (Kunstaanbieding!)

kunstaanbieding!  |  koop nu direct online!  |  Nu: 725,= euro


kunstaanbieding:

johannes hilverdink (1813-1902)

te_koop_aangeboden_een_sepia_tekening_van_de_nederlandse_kunstschilder_johannes_hilverdink_1813-1902
Johannes Hilverdink (1813-1902) | Hollandse Romantiek | 19e eeuw | Sepiatekening | "Riviergezicht" | Gedateerd 1853 | Van 625,= euro | Nu te koop voor: 425,= euro (Kunstaanbieding!)

kunstaanbieding!  |  koop nu direct online!  |  nu: 425,= euro


kunstaanbieding:

carl eduard ahrendts (1822-1898)

te_koop_aangeboden_een_kunstwerk_van_de_kunstschilder_carl_eduard_ahrendts_1822-1898
Carl Eduard Ahrendts (1822-1898) | Hollandse Romantiek 19e eeuw | Olieverf op paneel | Paneelmaat: 40 cm. x 55 cm. | "Romantisch landschap" | Van 2.500,= euro | Nu te koop voor: 1.950,= euro (Kunstaanbieding!)

kunstaanbieding!  |  koop nu direct online!  | Nu: 1.950,= euro


uitgelicht:

lambertus Lingeman (1829-1894)

te_koop_aangeboden_een_genre_schilderij_van_de_nederlandse_kunstschilder_lambertus_lingeman_1829-1894
Lambertus Lingeman (1829-1894) | Hollandse Romantiek 19e eeuw | Olieverf op paneel | Paneelmaat: 38 cm. x 29,8 cm. | Genre schilderij | Gedateerd 1853 | Richtprijs: 7.500,= euro (Doe een vrijblijvend bod!)

doe nu online een vrijblijvend bod!  |  richtprijs: 7.500,= euro


uitgelicht:

willem verster (1824-1895)

te_koop_aangeboden_een_landschaps_schilderij_van_de_kunstenaar_willem_verster_1824-1895
Willem Vester (1824-1895) | Hollandse Romantiek 19e eeuw | Olieverf op doek | Doekmaat: 44 cm. x 71 cm. | "koeien in zonnig weidelandschap, de stad Haarlem aan de horizon" | Richtprijs: 6.500,= euro (Doe een vrijblijvend bod!)

doe nu online een vrijblijvend bod!  |  richtprijs: 6.500,= euro


uitgelicht:

willem de klerk (1800-1876)

(de 'Dordtse Koekkoek' )

te_koop_aangeboden_een_kunstwerk_van_de_kunstschilder_willem_de_klerk_1800-1876
Willem de Klerk (1800-1876) | Hollandse Romantiek 19e eeuw | Olieverf op paneel | Paneelmaat: 28 cm. x 47,5 cm. | "romantisch landschap" | Richtprijs: 2.500,= euro (Doe een vrijblijvend bod!)

doe nu online een vrijblijvend bod! |  richtprijs: 2.500,= euro


uitgelicht:

jan braet von uberfeldt (1807-1894)

(leraar van piet mondriaan)

te_koop_aangeboden_een_kunstwerk_van_de_kunstenaar_jan_braet_von_uberfeldt_1807-1894
Jan Braet von Uberfeldt (1807-1894) | Hollandse Romantiek 19e eeuw | Olieverf op paneel | Paneelmaat: 40 cm. x 49 cm. | "feest op het dorpsplein" | Richtprijs: 4.500,= euro (Doe een vrijblijvend bod!)

doe nu online een vrijblijvend bod!  |  richtprijs: 4.500,= euro


de romantische kunstwerken | totaal aanbod:


Ahrendts, Carl Eduard (1822-1898)
€ 2.500,00 € 1.925,00
Lokhorst, Dirk van (1818-1893)
€ 1.450,00 € 950,00
Pluijm, Willem (1808-1847)
€ 1.000,00 € 725,00
Ronner-Knip, Henriette (1821-1909)
€ 7.500,00 € 6.250,00

bieden, doe een serieus bod!

Kunsthandel Martins anno 2018 is een modern bedrijf en is derhalve ontvankelijk voor serieuze biedingen op onze kunstwerken. Met het biedformulier (zie informatie) kunt u vrijblijvend een serieus bod uitbrengen op een door u geselecteerd kunstwerk. Wij zullen uw bod dan serieus overwegen. Uw bod wordt pas definitief na uw akkoordverklaring op ons acceptatie-voorstel. U krijgt bij het uitbrengen van een vrijblijvend serieus bod altijd (binnen 24 uur) antwoord.

 

Let op! Op onze kunst aanbiedingen zijn biedingen niet toegestaan!