Kunsthandel Martins

figuratieve schilderkunst

anno 2018

Stromingen en scholen:


De romantiek:

 

De romantiek, ook wel geschreven als Romantiek wanneer er specifiek op de betreffende historische periode gedoeld wordt, was een stroming in de westerse cultuur die zich vooral aan het eind van de 18e en in de 19e eeuw sterk deed gelden in de kunst (beeldende kunst, literatuur en muziek) en het intellectuele leven.

 

Haagse School:

 

Haagse School is een verzamelnaam voor een groep schilders die tussen ongeveer 1860 en 1890 in Den Haag werkten. Zij zetten zich af tegen de gevestigde schilders van de kunstacademie, die de werkelijkheid idealiseerden. De schilders van de Haagse School, onder wie Jozef Israëls, de gebroeders Maris en Anton Mauve, streefden juist een realistische weergave na. Ze bewonderden de Franse kunstenaars van de School van Barbizon, die net als zij zoveel mogelijk in de vrije natuur werkten. De weergave van het licht en de atmosfeer van een landschap stond voor hen centraal.Aanvankelijk was het kleurgebruik van de Haagse School vrij somber, met voornamelijk grijze tinten. Later ondergingen de schilders van de Haagse School ook invloed van het Franse impressionisme: hun kleurgebruik werd lichter en helderder en hun verftoets losser. Een jongere generatie schilders in Amsterdam zette deze lossere schilderstraditie voort: zij worden de Amsterdamse impressionisten genoemd.

Larense School:

 

De Larense School is de verzamelnaam voor een groep kunstenaars die aan het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw werkzaam waren in en rond het dorp Laren in Noord-Holland. Ze is ontsproten aan de Haagse School, waarmee ze stilistisch veel verwantschap vertoonde.

 

Bergense School:

 

De Bergense School is een stroming in de Nederlandse schilderkunst tussen 1915 en 1925 die wordt gekenmerkt door een expressionistische stijl met kubistische invloeden en donkere tinten. De kunstenaars woonden en werkten in of nabij het Noord-Hollandse kunstenaarsdorp Bergen.

 

De Ploeg:

 

De Ploeg is een kunstenaarscollectief dat in 1918 in de stad Groningen werd opgericht. De leden zijn vooral kunstschilders, maar ook musici en literatoren zijn lid geweest van de Groninger Kunstkring De Ploeg.

Belangrijke kunstenaars van het eerste uur: Jan Wiegers, Johan Dijkstra, Jan Altink, George Martens, Alida Jantina Pott en Simon Steenmeijer.

 

Leidse School:

 

De Leidse school was een groep kunstschilders die vooral in de eerste helft van de twintigste eeuw actief was in en rond Leiden. De groep wordt ook wel aangeduid als de Leidse impressionisten. De kern van de Leidse school werd gevormd door schilders als W.J. PasmanAlex RosemeierArend Jan van DriestenWillem van der Nat en Chris van der Windt. Hun schilderijen worden gekenmerkt door een lichte, impressionistische stijl. Veel van de schilders vonden hun inspiratie in Leidse stadsgezichten en in het Leidse buitengebied: het landschap van Katwijk, Zoeterwoude en rond de Noord Aa. De Leidse school wordt ook wel beschouwd als een uitloop van de Haagse SchoolAndere schilders die tot de Leidse school gerekend worden, zijn onder meer Lucas Verkoren, Floris Verster en J.C. Roelandse. (Bron: Wikipedia)