kunsthandel martins

figuratieve schilderkunst

anno 2018

romantiek

De romantiek is een stroming binnen de westerse schilderkunst, deel uitmakend van een bredere romantische cultuurbeweging. Haar bloeiperiode kan gedateerd worden tussen het einde van de achttiende eeuw en het midden van de negentiende eeuw. De kenmerken van de romantische schilderkunst waren niet eenduidig en verschilden per land, maar hadden als rode draad de nadruk op de verbeeldingskracht en de subjectieve expressie van de individuele kunstenaar. Vaak werd de werkelijkheid enigszins geïdealiseerd weergegeven. De natuur werd ervaren als "bezield". Landschappen en historische gebeurtenissen waren veelvoorkomende onderwerpen, maar er was ook aandacht voor de donkere kanten van het menselijke bestaan, dromen en extreme ervaringen. Tot de bekendste romantische kunstenaars behoren de Duitser Caspar David Friedrich, de Engelsman John Constable en de Fransman Eugène Delacroix. Hun onderlinge verschillen zijn exemplarisch voor de diversiteit waarin de stroming zich in onderscheiden landen ontwikkelde. De Nederlandse schilderkunst in de eerste helft van de negentiende eeuw staat heden ten dage eveneens te boek als "de tijd van de romantiek", maar vond slechts in beperkte mate aansluiting bij de grote romantische beweging die zich voltrok in Duitsland, Engeland en Frankrijk: geen heroïsche historische taferelen, geen grootse gebergten, geen exotische fantasieën of huiveringwekkende emoties. Niettemin is bij de Nederlandse kunstschilders uit die tijd wel degelijk sprake van een romantische instelling, in de zin dat ze de eigen schoonheidservaring boven een klassiek ideaalbeeld stelden, maar zonder het grootse gebaar. In Europees kader is de Nederlandse romantiek dan ook veel bescheidener, bijna onderhuids, atmosferisch en in zekere zin wel sentimenteel te noemen. Uit de meeste werken sprak een grote sensibiliteit voor de natuur en een sterk gevoel voor de nationale traditie van de marine- en landschapschilderkunst, waarmee meteen het belangrijkste thema is benoemd. De nostalgie overheerste, contemporaine elementen, die bijvoorbeeld herinneren aan de tijd van de opkomende industrie, ontbraken nagenoeg geheel. In dit beeld passen schilders als B.C. Koekkoek, Bart van Hove, Salomon Verveer, Andreas Schelfhout, Johannes Tavenraat, marineschilder Louis Meijer, Wijnand Nuijen en de jonge Johannes Bosboom. Cornelis Springer en Jan Weissenbruch maakten ook naam als stadsschilder. Andere namen in de romantische traditie zijn Jan Willem Pieneman, de enige noemenswaardige Hollandse historieschilder uit de romantiek, Jan Adam Kruseman, die ook aandacht trok als portrettist, en Petrus van Schendel, bekend om zijn nachttaferelen bij kunstlicht. Toch waren er onder de Nederlandse romantische kunstschilders ook diversen die hun ogen over de grens lieten gaan. Net als in de zeventiende eeuw gingen kunstschilders vaak op studiereis naar het buitenland, vaak naar Italië of het Duitse laaggebergte. Ook Parijs was als studiestad in trek. In de jaren 1830 trokken Bosboom en Nuijen naar de Franse hoofdstad om hun horizon te verbreden, in weerwil van de Nederlandse kunstkritiek, die in die tijd fel anti-Frans was. Ze kwamen tot een aantal on-Hollandse werken, die getuigen van meer grandeur en die thans tot de beste werken uit de Nederlandse romantiek worden gerekend. De bekendste Nederlandse kunstschilder uit die periode, Ary Scheffer, werkte ook in Parijs en liet zich aan het einde van zijn leven zelfs tot Fransman naturaliseren. Scheffer werkte weliswaar in de traditie van het neoclassicisme, maar tegelijkertijd drukt zijn werk de typische sentimenteel-romantische boodschap uit, zoals die toen met name in Frankrijk toonaangevend was. Typerend voorbeeld is zijn De gedaantes van Paolo en Francesca aanschouwd door Dante en Vergilius (1835), waarmee hij internationaal aanzien verwierf. Hoewel Nuijen, Bosboom en Scheffer onmiskenbaar invloed hadden op een nieuwe generatie Nederlandse kunstschilders, bleef de schilderkunst in hun vaderland sober, met een sterke realistische inslag. Rond 1850 liep ze naadloos over in de traditie van de Haagse School. 


nieuw in onze collectie!

meesterlijk kunstwerk

adrianus vrolijk (1834-1862)

(leerling van andreas schelfhout)

te_koop_aangeboden_een_romantisch_schilderij_van_de_kunstschilder_adrianus_vrolijk_1834-1862_hollandse_school
Adrianus Vrolijk (1834-1862) | Hollandse romantiek | 19de eeuw | Olieverf op doek | Doekmaat: 39,5 cm. x 52 cm. | Te dateren tussen 1855/1862 | "Stoomschip bij Nederlandse stadspoort" | Onze scherpste prijs: 9.995,= euro | Met echtheidscertificaat!

*bijna 170 jaar oud*


nieuw in onze collectie!

meesterlijk kunstwerk

jan jacob spohler (1811-1866)

te_koop_een_kunstwerk_van_de_nederlandse_kunstschilder_jan_jacob_spohler_1811-1866_hollandse_romantiek_19de_eeuw
Jan Jacob Spohler (1811-1866) | Hollandse Romantiek | 19de eeuw | Olieverf op paneel | Paneelmaat: 30 cm. x 41,5 cm. | "Zomers Rivierlandschap" | Taxatiewaarde: 12.500,= euro | Onze prijs: 7.500,= euro | Met echtheidscertificaat

nieuw in onze collectie!

frans arnold breuhaus de groot (1824-1872)

te_koop_aangeboden_een_landschaps_schilderij_van_de_kunstschilder_frans_arnold_breuhaus_de_groot_1824-1872_hollandse_romantiek
Breuhaus de Groot, Frans Arnold (1824-1872 | Romantiek 19de eeuw | Olieverf op paneel | Paneelmaat: 48,5 cm. x 44 cm. | "Reizigers op een bospad" | Taxatiewaarde: 4.500,= euro | Onze prijs: 3.750,= euro | Met echtheidscertificaat

nieuw in onze collectie!

meesterlijk kunstwerk

johan mari henri ten kate (1831-1910)

te_koop_aangeboden_een_schilderij_met_jacht_tafereel_van_de_schilder_johan_mari_henri_ten_kate_1831-1910_hollandse_romantiek
Johan Mari Henri ten Kate (1831-1910) | Hollandse Romantiek | 19de eeuw | Olieverf op doek | Doek: 70 x 93 cm. | "Jagers en jachthond in een bos" | Taxatiewaarde: 17.000,= euro | Onze prijs: 9.500,= euro | Met echtheidscertificaat!

*speciale aanbieding*

meesterlijk kunstwerk

hermanus koekkoek I (1815-1882)

te_koop_aangeboden_een_schilderij_met_havengezicht_van_de_nederlandse_marine_schilder_hermanus_koekkoek_I_1815-1882
Hermanus Koekkoek I (1815-1882) | 2de Generatie Koekkoek | 19de eeuw | Olieverf op doek | Doek: 28,5 x 44 cm. | "Havengezicht met kademuur en vuurtoren" | Taxatiewaarde: 12.500,= euro | Onze scherpste prijs: 7.500,= euro | Met echtheidscertificaat!

*meer dan 140 jaar oud*


uitgelicht!

meesterlijk kunstwerk

hendrikus van de sande bakhuyzen (1795-1860)

te_koop_een_kunstwerk_van_de_nederlandse_kunstschilder_hendrikus_van_de_sande_bakhuyzen_1795-1860
Hendrikus van de Sande Bakhuyzen (1795-1860) | Romantiek 19de eeuw | Olieverf op doek | Doekmaat: 63,3 x 78 cm. | Gedateerd: 1821 | "Kudde aan de oever van een rivier" | Taxatiewaarde: 12.000,= euro | Onze prijs: 9.500,= euro | Met echtheidscertificaat!

*gesigneerd en gedateerd 1821*


uitgelicht!

meesterlijk kunstwerk

jacques carabain (1834-1933)

te_koop_een_19de_eeuws_kunstwerk_van_de_nederlands_belgische_kunstschilder_jacques_carabain_1834-1933_romantisch_realisme
Jacques Carabain (1834-1933) | Hollandse / Belgische Romantiek 19de eeuw | Olieverf op paneel | Paneelmaat: 40 cm. x 32,5 cm. | "Kanaal in Gent" | Taxatiewaarde: 12.000,= euro | Onze prijs: 9.995,= euro | Met echtheidscertificaat

*speciale aanbieding*

johannes hermanus barend koekkoek (1840-1912)

te_koop_aangeboden_een_romantisch_landschap_schilderij_van_johannes_hermanus_barend_koekkoek_1840-1912
Johannes Hermanus Barend Koekkoek (1840-1912) | Romantiek 19de eeuw | Olieverf op paneel | "Resting travellers in a valley" | Paneel: 80,5 x 60,5 cm. | Taxatiewaarde: 11.500,= euro | Onze scherpste prijs: 6.500,= euro | Met echtheidscertificaat!

uitgelicht!

*speciale aanbieding*

frans van leemputten (1850-1914)

te_koop_aangeboden_een_olieverf_schilderij_met_een_dorpsgezicht_van_de_schilder_frans_van_leemputten_1850-1914_belgische_school
Frans van Leemputten (1850-1914) | Belgisch Realisme/romantiek | 19de eeuw | Olieverf op paneel | Paneel: 27,5 x 39 cm. | "The town organ grinder" | Taxatiewaarde: 6.900,= euro | Onze scherpste prijs: 4.900,= euro | Met echtheidscertificaat!

*meer dan 100 jaar oud*


uitgelicht!

mari ten kate (1831-1910)

te_koop_aangeboden_een_aquarel_kunstwerk_van_de_nederlandse_kunstenaar_mari_ten_kate_1831-1910
Johan Mari Henri ten Kate (1831-1910) | Romantiek | 19de eeuw | Aquarel | "Buitenklusjes" | Beeldmaat 34,9 cm. x 39,4 cm. | Taxatiewaarde: 2.750,= euro | Nu te koop voor: 1.995,= euro | Met echtheidscertificaat

uitgelicht!

cornelis springer (1817-1891)

te_koop_aangeboden_een_romantisch_stadsgezicht_van_cornelis_springer_1817-1891_hollandse_school_19de_eeuw
Cornelis Springer (1817-1891) | Hollandse Romantiek | 19de eeuw | Aquarel op papier + schets | Beeldmaat: 24,3 cm. x 30,3 cm. | "Stadsgezicht met kerk en figuren" | Taxatiewaarde: 5.500,= euro | Onze prijs: 4.950,= euro | Met echtheidscertificaat!

uitgelicht!

louis meijer (1809-1866)

te_koop_aangeboden_een_zeegezicht_van_de_kunstschilder_louis_meijer_1809-1866_hollandse_romantiek_19de_eeuw
Louis Meijer (1809-1866) | Hollandse Romantiek 19de eeuw | Olieverf op doek | Doekmaat: 30 cm. x 45 cm. | Zeegezicht | "Near the entrance of the harbour" | Taxatiewaarde / Prijs: 3.500,= euro | Met echtheidscertificaat en taxatierapport

uitgelicht!

pieter lodewijk francisco kluyver (1816-1900)

te_koop_aangeboden_een_landschaps_schilderij_van_de_amsterdamse_kunstschilder_pieter_lodewijk_francisco_kluyver_1816-1900_hollandse_romantiek
Pieter Lodewijk Francisco Kluyver (1816-1900) | Hollandse Romantiek 19de eeuw | Olieverf op paneel | Paneel: 34,5 x 48 cm. | "Landschap met boeren en vissers" | Taxatiewaarde: 6.500,= euro | Onze prijs: 5.850,= euro | Met echtheidscertificaat

*speciale aanbieding*

william raymond dommersen (1859-1927)

te_koop_aangeboden_een_schilderij_met_dorpsgezicht_van_de_kunstschilder_william_raymond_dommersen_1859-1927
William Raymond Dommersen (1859-1927) | 19de eeuw | Romantiek | Olieverf op doek | Doek: 28 x 38 cm. |"dorpsfeest met ruiter en figuren op een plein"| Taxatiewaarde: 1.950,= euro | Onze scherpste prijs: 1.450,= euro | Met echtheidscertificaat!

*bijna 150 jaar oud*


*speciale aanbieding*

HENDRIK PIETER KOEKKOEK (1843-1927)

te_koop_aangeboden_een_landschaps_schilderij_van_de_kunstschilder_hendrik_pieter_koekkoek_1843-1927_hollandse_romantiek_19de_-eeuw
Pieter Hendrik Koekkoek (1843-1927) | 3de Generatie Koekkoek | Romantiek 19de eeuw | Olieverf op doek | Doekmaat: 62 cm. x 92 cm. | "Inspectie van het landgoed" | Taxatiewaarde: 8.500,= euro | Onze scherpste prijs: 4.250,= euro | Met echtheidscertificaat!

verkocht!

johannes joseph Destrée (1827-1888)

te_koop_aangeboden_een_schilderij_van_de_belgische_kunstschilder_johannes_joseph_destree_1827-1888
Destrée, Johannes Joseph (1827-1888) | Romantiek 19de eeuw | Olieverf op doek | Doekmaat: 30 cm. x 50 cm. | "achter de duinen" | Verkocht!

uitgelicht!

alexander hieronymus Bakhuijzen II (1826-1878)

te_koop_aangeboden_een_landschaps_schilderij_van_de_kunstschilder_alexander_hieronymus_bakhuijzen_II_1826-1878_hollandse_romantiek
Alexander Hieronymus Bakhuijzen II (1826-1878) | Hollandse Romantiek 19de eeuw | Olieverf op doek | doek: 50 x 75 cm. | "Bergachtig landschap met figuren" | Taxatiewaarde: 5.500,= euro | Onze prijs: 4.750,= euro | Met echtheidscertificaat

uitgelicht!

JAN EVERT II MOREL (1835-1905)

te_koop_aangeboden_een_landschaps_schilderij_van_de_schilder_jan_evert_II_morel_1835-1905_de_hollandse_romantiek_19de_eeuw
Jan Evert II Morel (1835-1905) | Hollandse Romantiek 19de eeuw | Olieverf op doek | Doekmaat: 25 cm. x 32,5 cm. | "Zeeuws landschap met figuren bij een brug" | Prijs: 2.250,= euro | Met echtheidscertificaat en taxatierapport

uitgelicht!

carl eduard ahrendts (1822-1898)

te_koop_aangeboden_een_kunstwerk_van_de_kunstschilder_carl_eduard_ahrendts_1822-1898_hollandse_romantiek
Carl Eduard Ahrendts (1822-1898) | Hollandse Romantiek 19de eeuw | Olieverf op paneel | Paneel: 40 x 55 cm. | "Romantisch landschap" | Taxatiewaarde: 2.750,= euro | Onze prijs: 2.250,= euro | Met echtheidscertificaat

*speciale aanbieding*

lambertus Lingeman (1829-1894)

te_koop_aangeboden_een_genre_schilderij_van_de_nederlandse_kunstschilder_lambertus_lingeman_1829-1894_romantiek
Lambertus Lingeman (1829-1894) | Hollandse Romantiek 19de eeuw | Olieverf op paneel | Paneelmaat: 38 cm. x 29,8 cm. | Genre schilderij | Gedateerd 1853 | Taxatiewaarde: 4.950,= euro | Onze scherpste prijs: 3.500,= euro | Met echtheidscertificaat!

*Gesigneerd en gedateerd 1853*


uitgelicht!

jan braet von uberfeldt (1807-1894)

( leraar van piet mondriaan )

te_koop_aangeboden_een_kunstwerk_van_de_kunstenaar_jan_braet_von_uberfeldt_1807-1894_romantiek_19de_eeuw
Jan Braet von Uberfeldt (1807-1894) | Hollandse Romantiek 19de eeuw | Olieverf op paneel | Paneelmaat: 40 cm. x 49 cm. | "feest op het dorpsplein" | Prijs: 3.500,= euro | Met echtheidscertificaat en taxatierapport

uitgelicht!

DOMINIQUE DE BAST (1781-1842)

te_koop_aangeboden_een_stadsgezicht_van_de_belgische_kunstschilder_dominique_de_bast_1781-1842_belgische_romantiek
Dominique de Bast (1781-1842) | Belgische School | 19de eeuw | Olieverf op paneel | Paneel: 29 x 42 cm. | "Gezicht op stad aan rivier met figuren bij tolhuis" | Taxatiewaarde: 2.950,= euro | Onze prijs: 2.500,= euro | Met echtheidscertificaat

uitgelicht!

Abraham hulk I (1813-1897)

te_koop_aangeboden_een_marine_of_zeegezicht_van_de_nederlandse_kunstschilder_abraham_hulk_I_1813-1897_hollandse_romantiek
Abraham Hulk (1813-1897) | Hollandse Romantiek 19de eeuw | Olieverf op paneel | Paneelmaat: 38,5 x 54 cm. | Marinegezicht | "Zeilboten op zee" | Taxatiewaarde: 7.000,=,= euro | Onze prijs: 6.250,= euro | Met RKD verklaring en echtheidscertificaat!

 

Waarom kunst kopen bij Kunsthandel Martins!

  • Kunsthandel Martins combineert de voordelen van online kopen ( 24/7 bereikbaarheid, snelle levering, lagere prijzen en gemak) met het aanbod en de service van een echte Kunsthandel ( kwalitatieve kunstwerken van erkende kunstenaars, expertise en ervaring, advies en hulp bij bemiddeling en/of koop en mogelijkheid tot bezichtiging);
  • Bij alle schilderijen krijgt u een echtheidscertificaat en (gratis) taxatierapport;
  • Te allen tijde zal Kunsthandel Martins u integer en kundig adviseren;
  • Kunsthandel Martins heeft een unieke omruilgarantie! Schilderijen kunnen binnen 6 maanden omgeruild worden;
  • Kunsthandel Martins heeft een uniek spaarsysteem voor de aanschaf van schilderkunst;
  • 100% garantie op de echtheid (authenticiteit) van aangekochte kunstwerken;
  • Bij aankopen vanaf 495,= euro heeft u recht op een gratis kunstboek;
  • Termijnbetaling is mogelijk;
  • Gratis verzending.

 

Trefwoorden:

 Kunst online kopen, bereikbaarheid, snelle levering, lagere prijzen, gemak, kwalitatieve kunstwerken, erkende kunstenaars, expertise, ervaring, advies en hulp, bezichtiging, echtheidscertificaat, gratis taxatierapport, integer en kundig, omruilgarantie, uniek spaarsysteem, 100% garantie op echtheid (authenticiteit), gratis kunstboek, termijnbetaling mogelijk, gratis verzending.


romantische kunstwerken | totaal aanbod:


Ahrendts, Carl Eduard (1822-1898)
€ 2.750,00 € 2.250,00
Bast, Dominique de (1781-1842)
€ 2.950,00 € 2.500,00
Bellangé, Hippolyte (1800-1866)
€ 3.250,00 € 1.950,00
Bles, David Joseph (1821-1899)
€ 3.000,00 € 2.250,00
Bommel, Elias Pieter van (1819-1890)
€ 10.000,00 € 9.500,00
Carabain, Jacques (1834-1933)
€ 12.000,00 € 9.995,00
Freudenberg, Jacobus (1818-1873)
€ 5.500,00 € 4.500,00
Gobell, Gerrit Hendrik (1786-1833)
€ 5.000,00 € 3.250,00
Gruijter, Gerrit (1806-1880)
€ 5.000,00 € 3.995,00
Hulk, Abraham (1813-1897)
€ 9.000,00 € 6.500,00
Hulk, Abraham (1813-1897)
€ 7.000,00 € 6.250,00
Kate, Mari ten (1831-1910)
€ 2.750,00 € 1.995,00
Kate, Mari ten (1831-1910)
€ 2.750,00 € 1.995,00
Koekkoek I , Hermanus (1815-1882)
€ 5.500,00 € 3.750,00
Koekkoek, Hermanus (1815-1882)
€ 12.500,00 € 7.500,00
Koekkoek, Hermanus Jr (1836-1909)
€ 1.750,00 € 1.495,00
Leemputten, Frans van (1850-1914)
€ 6.900,00 € 4.900,00
Lingeman, Lambertus (1829-1894)
€ 4.950,00 € 3.500,00
Lokhorst, Dirk van (1818-1893)
€ 1.250,00 € 950,00
Molenaer, Nicolaes (1626/1629-1676)
€ 19.500,00 € 14.500,00
Neyn, Pieter Pietersz. de (1597-1639)
€ 32.500,00 € 25.000,00
Ronner-Knip, Henriette (1821-1909)
€ 4.950,00 € 3.950,00
Schelfhout, Andreas (1787-1870)
€ 15.000,00 € 9.500,00
Schouten, Henri (1857-1927)
€ 3.500,00 € 2.750,00
Spohler, Jan Jacob (1811-1866)
€ 12.500,00 € 7.500,00
Springer, Cornelis (1817-1891)
€ 5.500,00 € 4.950,00
Verhoesen, Albertus (1806-1881)
€ 4.950,00 € 3.950,00
Vermeulen, Abraham (1817-1874)
€ 2.000,00 € 1.250,00
Vrolijk, Jan (1846-1894)
€ 1.250,00 € 795,00